PO Management

Open menu
Thema's

Ongevraagde cursussen?

Onlangs deed de politiek voorafgaand aan het onderwijsdebat weer eens bijzondere uitspraken over het PO waaruit blijkt dat men ver van de dagelijkse praktijk in het onderwijs af staat. Er werd onder andere gesproken over adviseurs van € 1100,- per dagdeel (wie zijn dit?), besturen en raden van toezicht die vorstelijke beloningen ontvangen en het moeten volgen van ongevraagde cursussen. De PO-Raad reageerde daarop met de woorden: grote onzin, schofferend en getuigend van struisvogelpolitiek. Terecht, vind ik. 

Over ongevraagde cursussen wil ik het even met u hebben.
Wat is een ongevraagde cursus? Een cursus die vanuit overheidswege is opgelegd? Een cursus die een leerkracht in opdracht van een schoolleider volgt vanwege het niet of onvoldoende tonen van specifieke didactische vaardigheden? Een cursus die is uitgekozen door het team met meerderheid van stemmen, maar waar uw stem niet voor was?

Wat is de tegenpool van een ongevraagde cursus?
De gevraagde cursus! De leerkracht heeft in principe een eigen budget dat besteed kan worden. En vaak is er een voorkeur om een groot deel hiervan gezamenlijk als team te besteden. Ik zie teams dan ook elk schooljaar rond deze tijd de thema’s voor het volgende schooljaar vaststellen. In gezamenlijk overleg. En daarnaast zie ik veel leerkrachten die starten of bezig zijn met een masteropleiding. Ik zie geen voorbeelden van ongevraagde cursussen, terwijl scholing toch mijn ‘field-of-expertise’ is! Er zijn ongetwijfeld leerkrachten die door de werkdruk het volgen van cursussen als ongevraagd ervaren. Maar dan zeg ik toch: ‘Juist door jezelf te blijven ontwikkelen, kun je efficiënter en slagvaardiger werken. En daarmee ervaar je meer werkplezier!’

Daarom geef ik u nog wat tips om een gedegen scholingsplan op te zetten:
• Maak beleid: zorg voor een duidelijke stip aan de horizon in het nieuwe beleidsplan. Waar gaat jullie team de komende planperiode in excelleren?
• Bepaal vervolgens waar het team nu staat en maak een ontwikkelagenda van de kennis en vaardigheden die ontwikkeld moeten worden.
• Kies als team een beperkt aantal onderwerpen per schooljaar om de effectiviteit van de scholing te kunnen waarborgen. Zorg daarbij voor een goede oriëntatie op het onderwerp. E-learning is hiervoor een fantastisch middel. Ga daarna een diepgaande discussie aan, diep het onderwerp uit met onderzoek of training.
• Werk aan een professionele cultuur en een lerende organisatie. Zodat uw team zich blijft ontwikkelen en blijft excelleren.

En last but not least: maak afspraken over het toepassen van de geleerde kennis en vaardigheden. Controleer de uitvoering ervan regelmatig totdat het gangbare praktijk is. Borgen dus! Anders heeft scholing totaal geen zin.

Deze column is geschreven door
Profiel
Klaas Bellinga, E-learning Wizard BV

Klaas Bellinga is directeur van E-learning Wizard. Hij adviseert scholen en besturen over nascholing en de implementatie van e-learning en blended learning. E-learning Wizard biedt met de Lerarenacademie een complete e-learningacademie aan waarmee besturen invulling kunnen geven aan nascholing van leerkrachten, ib'ers en schooldirecteuren.

Partners

AVS
Blink
Civas Onderwijs & Kinderopvang
Inspirify
Leuker.nu
Maak je eigen onderwijsboek
Van Rooij Communicatie
Wakker Design
Wildeboer Onderwijsadvies
Wij Leren
Over
  • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
  • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
  • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
  • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!