PO Management

Open menu
Thema's

Talis 2018: nog 15 basisscholen nodig

Teaching and learning international survey (Talis) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is het onderzoek naar de leer- en werkomgeving van leraren en hun schoolleiders. Nederland doet deze editie van Talis voor het eerst mee in het basisonderwijs.

Deelname Talis 2018: Tussenstand
Het veldwerk voor Talis 2018 is half januari van dit jaar gestart, maar dit betekent nog niet dat de werving onder de basisscholen klaar is. Van de 200 geselecteerde basisscholen doen er 134 mee. Dit is al een heel mooi resultaat. OESO eist echter een respons van 75% (149 scholen). Dit betekent dat er nog 15 geselecteerde scholen mee moeten doen. Halen we dit niet, worden de Nederlandse resultaten niet meegenomen in de internationale analyses en rapporten.  

Werkdruk vaak reden voor deelname
Er ligt al een hoge druk op het onderwijs in Nederland. Het is dan ook zeer begrijpelijk dat de schooldirecteuren hun leerkrachten zoveel mogelijk willen ontzien. Werkdruk is echter ook het doorslaggevende reden voor scholen om mee te doen. Uit een rondje langs 4 scholen met een respons voor Talis 2018 van 85 tot 100% onder leerkrachten, komt werkdruk naar voren als het thema van dit moment. Zo geven de directeuren aan dat deelname aan Talis hen de kans geeft zich over werkdruk uit te spreken en dat het belangrijk is dat er een reëel beeld over wordt gegeven. De beslissing is echter niet alleen door de directeuren genomen: ze hebben daar samen met het team toe besloten.

Meerwaarde voor het basisonderwijs
Naast werkdruk gaat de aandacht van schooldirecteuren uit naar de verhouding tussen lesgebonden en niet-lesgebonden taken, de mening van leerkrachten over het schoolklimaat en gezamenlijke professionalisering. De directeuren zijn tevens van mening dat het onderzoek niet alleen voor hun school, maar voor het gehele basisonderwijs van meerwaarde is.

Schoolrapport
De meerwaarde voor de school ligt in het schoolrapport: indien een respons van minimaal 50% wordt behaald, krijgen ze de resultaten van de school, afgezet tegen de Nederlandse en internationale gemiddelden. De scholen willen graag hun eigen school goed kunnen vergelijken met de andere basisscholen, om zo aanknopingspunten te krijgen voor oplossingen.

Respons hoog ondanks werkdruk
Ondanks de werkdruk is de respons op scholen die reeds gestart zijn hoog. Van alle aangeschreven leerkrachten heeft nu al ruim de helft de vragenlijst (deels) ingevuld. De rest heeft nog tot 27 mei de tijd om dit te doen. Om meegenomen te worden in de internationale analyses dient echter nog een aantal scholen die in eerste instantie ‘nee’ hebben gezegd, overgehaald te worden toch mee te doen. Het vraagt weliswaar een tijdsinvestering, maar het Nederlandse Talis-team doet er alles aan om het de scholen zo gemakkelijk mogelijk te maken. En de school krijgt als tegenprestatie een schat aan informatie. Bent u benaderd voor Talis 2018? Doe dan mee!

Meer informatie?
Voor meer informatie zie www.talis2018.nl of stuur een e-mail naar talis@ecorys.com.

Deze column is geschreven door
Profiel
Eva van der Boom, Talis 2018

Eva van der Boom is National Projectmanager Talis 2018 Nederland.

Partners

AVS
Blink
Civas Onderwijs & Kinderopvang
Inspirify
Leuker.nu
Maak je eigen onderwijsboek
Van Rooij Communicatie
Wakker Design
Wildeboer Onderwijsadvies
Wij Leren
Over
  • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
  • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
  • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
  • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!