PO Management

Open menu
Thema's
Column header

Wie wil er op de eerste plaats?

Er is een openbare ranglijst waarop je kunt zien hoe goed je het doet als school. De politiek, inspectie, besturen en schoolmanagement hechten daar waarde aan. Volgens mij verliezen we de kerntaak van het onderwijs daarmee uit het oog. Begaafde leerlingen bijvoorbeeld, kunnen hoge prestaties leveren. Zij kunnen het scoringsgemiddelde van een school pimpen. In mijn opleidingspraktijk vertellen leraren dat begaafde leerlingen op hun leerstofjaarniveau toetsen aangeboden krijgen, ook al is de leerling dat niveau al ver ontstegen. Het afnemen van de toets heeft geen waarde voor de ontwikkeling van de leerling. De resultaten worden gebruikt om de gemiddelde score van een groep te flatteren.

Leren is niet hetzelfde als presteren. Leren is een proces dat lastig zichtbaar is te maken. Je kunt geen statistieken bijhouden waarin je als school vastlegt welke indicatoren van leergedrag je die maand hebt waargenomen. Rode wangen: 674 keer gedurende twee minuten; naar voren buigen als de leerkracht iets vertelt: 1489 bewegingen; leerlingen die niet willen stoppen met werken: 1782 keer ‘ach juf, toe, nog even...’; nieuwsgierige leerlingen die vragen stellen: 1141 keer. Maar eigenlijk is dat wel precies waar het om moet gaan. Kinderen kunnen alleen aan de leerplicht voldoen als ze ook iets te leren hebben.

Als je wilt dat een begaafde leerling gaat leren, dan begin je bij zijn leerkracht. Een snel groeiend aantal leraren wil zich professionaliseren om begaafde leerlingen beter onderwijs te kunnen bieden. Als zij een gedegen opleidingsproces hebben afgerond, voelen zij zich competent om begaafde leerlingen te begeleiden. Zij concluderen dat een goede opleiding hen geleerd heeft hoe zij het niveau van het onderwijs voor ál hun leerlingen kunnen verbeteren. Zij ervaren zowel een stijgende kwaliteit van het leerproces als een stijging in de resultaten van dat leerproces. Zij hebben ontdekt welke interventies leiden tot passend onderwijs aan begaafde leerlingen. Deze verzameling aan kennis over wat werkt en wat niet werkt is van onschatbare waarde voor het onderwijs. Deze leraren verdienen niet alleen complimenten daarvoor. Zij verdienen het om in de gelegenheid gesteld te worden hun opgebouwde competenties te delen en verder te ontwikkelen.

Een goede school is een plaats waar zowel leerlingen als leraren gefaciliteerd worden om te leren. Scholen die dat bereiken mogen van mij op een gedeelde eerste plaats!

 

Deze column is geschreven door
Profiel
Eleonoor van Gerven, Slim Educatief

Eleonoor van Gerven is pedagoog.

In haar praktijk Slim! Educatief leidt zij leraren op om vanuit een inclusieve gedachte passend onderwijs aan begaafde leerlingen te verzorgen.

www.slimeducatief.nl

Partners

AVS
Blink
Civas Onderwijs & Kinderopvang
Inspirify
Leuker.nu
Maak je eigen onderwijsboek
Van Rooij Communicatie
Wakker Design
Wildeboer Onderwijsadvies
Wij Leren
Over
  • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
  • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
  • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
  • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!