PO Management

Open menu
Thema's

Talis 2018: óók de schooldirecteur aan het woord

Veldwerk Talis 2018 gestart
Teaching and learning international survey (Talis) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is het onderzoek naar de leer- en werkomgeving van leraren en schoolleiders. Aan Talis 2018 doen bijna 50 landen over de hele wereld mee, om van elkaar te leren en goede praktijkvoorbeelden op te doen. Het veldwerk voor Talis 2018 is inmiddels gestart in het voortgezet én het basisonderwijs en de vragenlijst staat nog open tot 27 mei.

Uitkomsten schooldirecteuren basisonderwijs: enkele voorbeelden
Nederland doet deze editie van Talis voor het eerst mee in het basisonderwijs. In 2013 gingen zes landen ons voor: Denemarken, Finland, Noorwegen, Vlaanderen, Mexico en Polen. Schooldirecteuren van basisscholen in deze landen is onder andere gevraagd hoeveel tijd zij besteden aan hun taken. Gemiddeld werd de meeste tijd besteed aan samenwerking met directeuren van andere scholen en de minste tijd aan observaties van lessen in de klas. Er waren echter grote verschillen tussen de landen: directeuren in Polen en Mexico besteden meer tijd aan de onderwijskundige praktijk binnen hun school dan hun Scandinavische collega’s. Ook is gevraagd welke belemmeringen zij ervaren om hoogwaardig onderwijs te kunnen bieden. Het basisonderwijs bleek in grotere mate belemmeringen te ondervinden dan het voortgezet onderwijs. Schooldirecteuren gaven aan vooral last te hebben van een tekort aan ondersteunend personeel en computers.

Internationale en nationale vergelijkingen 2018
Aan Talis 2018 doen 13 landen mee in het basisonderwijs. Naast Nederland zijn dit Argentinië (Buenos Aires), Australië, België (Vlaanderen en Wallonië), Denemarken, Frankrijk, Japan, Turkije, Verenigde Arabische Emiraten (Abu Dhabi & Dubai), Verenigd Koninkrijk (Engeland), Vietnam, Zuid-Korea en Zweden. Het internationale rapport van de OESO verschijnt medio 2019. In het nationale rapport voor Nederland, dat in de herfst van 2019 wordt gepubliceerd, zullen de Nederlandse uitkomsten vooral worden vergeleken met die in België, Denemarken, Engeland en Zweden.

Alle Nederlandse basisscholen krijgen een schoolterugkoppeling in de vorm van een schoolrapport. Hierin worden de resultaten van de eigen school vergeleken met die van de andere basisscholen in Nederland. Scholen krijgen zo een goed beeld van hun positie. Vo-scholen die in 2013 deelnamen aan Talis hebben het schoolrapport gebruikt om gerichte discussies te voeren over het schoolbeleid en hebben in een aantal gevallen concrete veranderingen doorgevoerd. Zoals één van de schoolleiders het verwoordde: “Het Talis schoolrapport heeft voor ons goede ideeën opgeleverd en dat wens ik iedere school toe.” Voor een voorbeeld van een schoolrapport, klik hier.

Meer informatie? 
Voor meer informatie zie www.talis2018.nl of stuur een e-mail naar talis@ecorys.com.

Deze column is geschreven door
Profiel
Eva van der Boom, National Project Manager Talis 2018

Talis staat voor Teaching and Learning International Survey en is een internationaal vergelijkend onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) onder leraren en schoolleiders over hun beroep en werkomgeving.

 

 

Partners

Inspirify
Leuker.nu
Bazalt
RPCZ
HCO
E-learning Wizard
Wakker Design
Lerarenacademie
Wildeboer Onderwijsadvies
Over
  • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
  • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
  • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
  • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!