PO Management

Open menu
Thema's

Op koers met gerichte nascholing

In mijn praktijk signaleer ik regelmatig dat de professionaliseringsagenda van leerkrachten losstaat van de koers van de organisatie. Leerkrachten kiezen cursussen en trainingen op basis van eigen interesses en persoonlijke doelen. De wensen van de schoolleider en de koers van de school spelen vaak geen rol. Maar is dat wel terecht? Ik denk het niet!

In haar visie formuleert de schoolorganisatie vanuit de eigen kracht helder en duidelijk waar ze voor staat. Wat willen we bereiken? En waarom? Staan we allemaal achter deze doelen? Hoe gaan we die bereiken? En wanneer? Kortom: welke koers gaan we varen?

Vanuit die gekozen koers kan in het team besproken worden wie welke rol(len) heeft en wat er verwacht wordt van elkaar. Dat schept helderheid. Gedurende het schooljaar kun je door het voeren van reflectieve gesprekken uitstekend bepalen of je nog op koers ligt. Je kijkt dan samen terug op het eigen handelen en denkt na over verbeteracties.

De verbeteracties voor het ontwikkelproces van de organisatie kan de leerkracht in een persoonlijk ontwikkelplan uitwerken in eigen acties. Als de richtingen te ver uiteen gaan lopen, moet je je als leerkracht én schoolleider afvragen of de organisatie nog bij de leerkracht past. Maar als je het eens kunt worden over de ontwikkelrichting, dan kan er ook gericht gecoacht en gefaciliteerd worden.

De Onderwijsraad schrijft in haar brief over het ontwerpbesluit lerarenregister van 11 oktober 2017: De raad adviseert om bekwaamheidseisen goed te formuleren, zodat duidelijk is wat van een leraar verwacht mag worden. Hoe hij zijn bekwaamheid onderhoudt, hoort afgestemd te worden met het beleid van de eigen school. Bekwaamheidsonderhoud heeft namelijk pas echt effect op het handelen van de leraar en de onderwijskwaliteit als de opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk toegepast kunnen worden.

Dat advies ondersteun ik van harte. Het is tijd om te reflecteren op het realiseren van de gekozen koers. Door dat gezamenlijk te doen creëert u een gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid voor schoolontwikkeling en draagvlak voor professionalisering.

Oberon onderzocht in 2014 ‘De samenhang tussen professionalisering van leerkrachten en HRM-beleid van scholen’. Zij zagen toen al dat sommige besturen kiezen voor de inrichting van een eigen Academie. Dit deden ze onder andere om het leren van elkaar te stimuleren door het opzetten van netwerkleren of door te werken aan een professionele leergemeenschap. Nu zie ik steeds vaker dat er (daarnaast) gekozen wordt voor een eigen e-learningacademie, waarin al die doelen gerealiseerd kunnen worden. Zo houdt u met nascholing de organisatie op koers! 

Deze column is geschreven door
Profiel
Klaas Bellinga, E-learning Wizard BV

Klaas Bellinga is directeur van E-learning Wizard. Hij adviseert scholen en besturen over nascholing en de implementatie van e-learning en blended learning. E-learning Wizard biedt met de Lerarenacademie een complete e-learningacademie aan waarmee besturen invulling kunnen geven aan nascholing van leerkrachten, ib'ers en schooldirecteuren.

Partners

AVS
Blink
Civas Onderwijs & Kinderopvang
Inspirify
Leuker.nu
Maak je eigen onderwijsboek
Van Rooij Communicatie
Wakker Design
Wildeboer Onderwijsadvies
Wij Leren
Over
  • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
  • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
  • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
  • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!