PO Management

Open menu
Thema's

Meedoen aan Talis 2018?

Scholen worden vaak gevraagd om mee te doen aan onderzoek. Zij maken terecht de afweging tussen de tijdsinvestering en voorziene opbrengsten voor de school: wat hebben wij er aan? Vooral omdat er al sprake is van een hoge werkdruk. Waarom dan wel meedoen aan Talis 2018? 

Wat is Talis?
Elke vijf jaar wordt door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) het grootschalige Teaching and Learning International Survey (Talis) uitgevoerd. Aan TALIS 2018 doen bijna 50 landen mee. Nederland doet in 2018 voor de eerste keer mee aan Talis met het basisonderwijs (groepen 3 t/m 8) en voor de derde keer met de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Talis 2018
In Talis 2018 staan de leer- en werkomgeving van leerkrachten en schooldirecteuren centraal: op welke wijze werken zij aan hun verdere professionele ontwikkeling, hoeveel tijd besteden zij aan hun kerntaken en aan overige taken, op welke wijze voeren zij hun kerntaken uit en op welke wijze worden zij hierin ondersteund? Maar het onderzoek gaat ook in op de belemmeringen die zij ervaren bij het uitvoeren van hun beroep en de werkdruk die zij ondervinden. 

Testfase
In de testfase van Talis 2018, afgelopen voorjaar, zijn 15 basisscholen benaderd voor deelname. Er hebben 7 scholen meegedaan, met 6 schoolleiders en 71 leerkrachten. Het eerste globale beeld dat naar voren komt, is dat leerkrachten vinden dat hun opleiding hen goed heeft voorbereid op de ontwikkeling van kinderen en leerlinggedrag, maar minder goed op het lesgeven aan groepen met grote niveauverschillen. Diverse respondenten geven aan dat de werkdruk hoog is, vooral vanwege de hoeveelheid administratieve taken en het aanpassen van lessen voor leerlingen met speciale behoeften. Desondanks is de motivatie om les te geven hoog en werken de leerkrachten met plezier op hun school; slechts een enkeling geeft aan spijt te hebben van zijn keuze leerkracht te worden.

Uitkomsten testfase
Gezien het geringe aantal basisscholen dat deelnam aan de testfase, zijn deze uitkomsten uiteraard zeer indicatief. In het eerste kwartaal van 2018 wordt het hoofdonderzoek uitgevoerd onder 200 basisscholen. Indien er voldoende scholen en leerkrachten deelnemen, kunnen wel representatieve cijfers gepresenteerd worden en vergelijkingen gemaakt worden met andere landen. Daarnaast krijgen deelnemende scholen én leerkrachten de uitkomsten van hun eigen school, waarmee zij zich kunnen vergelijken met alle scholen in Nederland en de overige landen.

Waarom meedoen?
Het zou het basisonderwijs erg kunnen helpen om op een constructieve manier discussies te voeren, bijvoorbeeld over werkdruk en werktijden en de wijze waarop zij gefaciliteerd worden om hun werk goed uit te voeren. De uitkomsten bieden ook inzicht in de behoefte en deelname aan professionele ontwikkeling, zeggenschap en wijze van lesgeven op schoolniveau. De responsvereisten om meegenomen te worden in de internationale analyses zijn hoog. Op dit moment zitten we daar voor het basisonderwijs nog ruim onder. Ik doe daarom een oproep aan alle geselecteerde scholen, schoolleiders en leraren om mee te werken aan Talis 2018. 

Resultaten Talis 2013
Resultaten van Talis 2013 hebben er in het voortgezet onderwijs onder andere toe geleid dat er veel meer aandacht is gekomen voor de begeleiding van starters omdat Nederland in vergelijking met andere landen daar relatief slecht op scoorde. Verder is naar aanleiding van Talis 2013 het thema lerende organisatie volop op de agenda gekomen. Daarnaast hebben veel scholen hun schoolrapportage gebruikt voor het voeren van discussies over het schoolbeleid en hebben enkele scholen in navolging daarvan zelfs hun (professionaliserings)beleid aangepast. Of, zoals een schoolleider het verwoordde: ‘Het Talis-schoolrapport heeft voor ons goede ideeën opgeleverd en dat wens ik iedere school toe.’ 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Nederlandse Talis-team (06 39 207 173) of een bezoek brengen aan onze website: www.talis2018.nl.

Deze column is geschreven door
Profiel
Eva van der Boom, National Project Manager Talis 2018

Talis staat voor Teaching and Learning International Survey en is een internationaal vergelijkend onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) onder leraren en schoolleiders over hun beroep en werkomgeving.

 

 

Partners

Stienissen Media
Inspirify
Leuker.nu
Bazalt
RPCZ
HCO
E-learning Wizard
Wakker Design
Lerarenacademie
Wildeboer Onderwijsadvies
Over
  • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
  • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
  • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
  • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!