PO Management

Open menu
Thema's
Column header

Net als in de les

Met e-learning kunnen collega’s zich voorbereiden op een studiebijeenkomst. Zo kun je tijdens de bijeenkomst snel schakelen naar:

  • een gezamenlijke verdieping van het onderwerp;
  • het komen tot afspraken over het toepassen van de
  • opgedane kennis en vaardigheden;
  • het creëren van ruimte voor het borgen van deze kennis en vaardigheden.

 

FOCUS OP HET LEERPROCES

Goede e-learning moet voldoen aan een aantal eisen. Het moet de voorkennis activeren en praktijkvoorbeelden en -opdrachten bevatten om collega’s te laten reflecteren op het eigen handelen. Voor de onderbouwing van het handelen reik je theorie aan en de mogelijkheid tot verdieping. Praktische hulpmiddelen en tips geven het team houvast in de lespraktijk en de eindtoets geeft inzicht in verworven kennis.

Shirley Clarke ontdekte na meer dan 20 jaar onderzoek dat de sleutel tot doelgericht lesgeven ligt in het focussen op het leerproces in plaats van op het product. Dus slechts een opgenomen lecture kijken en daarbij wat reflectievragen beantwoorden en summiere theorieverhandelingen lezen zal weinig effectief zijn. Diep leren vraagt om een actieve houding waarbij je echt zelf aan de slag gaat met de e-learning. De didactische opbouw van de e-learning is doorslaggevend voor het leerresultaat. Net als in de les.

Bij het verbinden van goede e-learning aan nascholing kun je vanuit dezelfde kennis en de door ieder persoonlijk verworven verschillende inzichten samen werken aan de realisatie van de schooldoelen. Zo maak je van blended learning effectieve professionalisering!

Deze column is geschreven door
Profiel
Klaas Bellinga, E-learning Wizard BV

Klaas Bellinga is directeur van E-learning Wizard. Hij adviseert scholen en besturen over nascholing en de implementatie van e-learning en blended learning. E-learning Wizard biedt met de Lerarenacademie een complete e-learningacademie aan waarmee besturen invulling kunnen geven aan nascholing van leerkrachten, ib'ers en schooldirecteuren.

Partners

Leuker.nu
Civas Onderwijs & Kinderopvang
Wakker Design
Lerarenacademie
Wildeboer Onderwijsadvies
Wij leren
Inspirify
AVS
Van Rooij Communicatie
Maak je eigen onderwijsboek
Over
  • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
  • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
  • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
  • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!