PO Management

Open menu
Thema's

40 jaar opbrengstgericht werken

Bij mij roept dit toch een aantal vragen op. Stagneren en dalen in vergelijking met wie en met wat? De internationale lijstjes, de resultaten van de eindtoetsen, het aantal verwijzingen, enzovoort? Is hierbij rekening gehouden met de gevolgen van de coronacrisis, het lerarentekort, passend onderwijs? De internationale ontwikkelingen waardoor veel anderstalige kinderen onze scholen bezoeken? Het aantal echtscheidingen dat de laatste tien jaar flink is toegenomen, net als het aantal gezinnen dat in armoede leeft? Maar vergeet ook bijvoorbeeld de oprukkende beeldcultuur niet waardoor ‘een boek lezen’ in veel gezinnen de uitzondering is geworden.

Met de constatering dat de opbrengsten teruglopen, zijn we er niet. Wanneer je het onderwijs serieus neemt, moet je niet alleen kijken naar de oorzaken binnen het onderwijs, maar ook daarbuiten. 

Een eerste stap is vertrouwen te hebben in de mensen die nu inhoud geven aan de kwaliteit van het onderwijs: leerkrachten, ondersteunend personeel, directeuren én bestuurders; zij doen wat ze kunnen. Vaak onder moeilijke omstandigheden verzorgen ze niet alleen onderwijs, maar zijn ze ook opvoeder en maatschappelijk werker. Mooi dat de politiek dat gezien heeft en structureel iets gedaan heeft aan de lonen.

Maar nu moet er nog een volgende stap gezet worden. Lonen zijn heel belangrijk, maar de omstandigheden waaronder en waarmee gewerkt moet worden, verdienen ook aandacht. De gebouwen, de groepsgrootte, de scholingsmogelijkheden en vul maar aan.

Natuurlijk waren de leerkrachten blij met aanpassing van de lonen, maar ik heb de indruk dat ze nog veel blijer waren met de extra onderwijsassistenten en kleinere groepen die mogelijk werden door de NPO-middelen. Maar helaas, aan deze middelen komt een eind. Een subsidie ‘basisvaardigheden’ gaat dit gat misschien opvullen. Maar ook weer tijdelijk.

Een structurele verbetering van de opbrengsten vraagt om een structurele financiële impuls. Heel mooi, die € 961, maar een structureel bedrag, ook al is het minder, levert veel meer op. Ja, we willen de opbrengsten structureel verbeteren, maar bied ons dan ook structurele mogelijkheden. Dan kunnen we echt een feestje gaan vieren rond 40 jaar opbrengstgericht werken.

Deze column is geschreven door
Profiel
Herman Langhorst, Stichting Kindpunt

Herman Langhorst is voorzitter College van Bestuur Stichting KindPunt; kindcentraal onderwijs van 0 tot 12. Een stichting met vijf kleurrijke, breed toegankelijke scholen met een christelijke identiteit. Hij streeft naar optimale ontplooiing voor alle leerlingen binnen een veilig klimaat. Iedereen moet zich gerespecteerd en geaccepteerd voelen.

Partners

Leuker.nu
Civas Onderwijs & Kinderopvang
Wakker Design
Lerarenacademie
Wildeboer Onderwijsadvies
Wij leren
Inspirify
AVS
Van Rooij Communicatie
Maak je eigen onderwijsboek
Over
  • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
  • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
  • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
  • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!