PO Management

Open menu
Thema's

Lesgeven is een feest

Lesgeven een feest: kun jij dat ook zeggen? Je kent vast wel zo’n jaloersmakend competente leraar die een klas in een handomdraai weer bij de les heeft. Ja, dan is lesgeven zeker een feest. Wat doen zij waardoor het lesgeven als vanzelf lijkt te gaan? Doug Lemov, de Amerikaanse auteur van het baanbrekende boek Teach Like a Champion 2.0, heeft een aantal van deze topleraren uitgebreid geobserveerd. Deze observaties leverden zes succesfactoren op, die vervolgens zijn vertaald naar 62 praktische technieken. De technieken zorgen voor een stevige klascultuur en betrokken, gemotiveerde leerlingen. Plezier voor de leerkracht én voor de kinderen.

WE HEBBEN KAMPIOENEN NODIG

Het onderwijs kent complexe uitdagingen. Meer dan ooit hebben we excellente leerkrachten nodig die het verschil weten te maken. Die zorgen dat leerlingen eigenaar zijn van hun eigen leerproces. Die zorgen voor een veilige leeromgeving waarin leerlingen fouten durven maken om van te leren. Die zorgen voor gelijke kansen voor ieder kind. De technieken van Teach Like a Champion geven inzicht in de dynamieken in de klas en voorzien in praktische manieren om te zorgen voor een zo hoog mogelijke kwaliteit van het lesgeven.

VAN 2.0 NAAR 3.0

Teach Like a Champion 2.0 heeft zijn sporen ruimschoots verdiend. Toch is het de auteur gelukt om een versie 3.0 te schrijven die wezenlijk verschilt van zijn oudere zus. Wat is anders? We hebben het nieuwe boek grondig doorgenomen en de belangrijkste wijzigingen op een rij gezet.

 • Meer aandacht voor executieve functies
 • Dertien nieuwe technieken
 • Versterkte aandacht voor pedagogiek met relatie als belangrijke pijler
 • Een nieuw hoofdstuk met mentale modellen voor bewust handelen
 • Een nieuw hoofdstuk over lesvoorbereiding
 • Meer wetenschappelijke onderbouwing
 • ... en nog veel meer

WAAROM HET TOCH NOG BETER KAN

Wat doen excellente leraren goed in de praktijk? Doug Lemov is het blijven onderzoeken. Zo merkte hij verschillen op in de toepassing van de Teach-technieken in de klas. Over sommige klassen was hij laaiend enthousiast, maar van wat hij in andere klassen zag, werd hij minder warm. Na zorgvuldige reflectie trok Doug de conclusie dat er meer aandacht nodig is voor het ‘waarom’ en het ‘hoe’ van de technieken. Daarom maakt hij in het nieuwe boek gebruik van inzichten uit de cognitieve psychologie en de werking van het brein. Ook beschrijft hij vijf belangrijke basisprincipes.

DUBBELE VERTAALSLAG

Teach Like a Champion 3.0 is net als versie 2.0 geënt op het Amerikaanse schoolsysteem, alhoewel dat uiteraard aan de technieken niets afdoet. In Nederland werkt het toch allemaal net iets anders. De CED-Groep maakt daarom een dubbele vertaalslag: niet alleen geven we een Nederlandse versie uit, maar we spitsen het boek ook voor je toe op het Nederlandse onderwijssysteem.

HOE VERKRIJG JE TEACH LIKE A CHAMPION 3.0?

De CED-Groep werkt hard aan de vertaling, afgestemd op Nederlandse scholen. Naar verwachting is het boek per 1 mei 2022 beschikbaar. Wil je een seintje als het zover is? Laat dan je gegevens achter op www.CEDgroep.nl/teach3.

Deze column is geschreven door
Profiel
CED-Groep, Stichting CED-Groep

Stichting CED-Groep beweegt zich al ruim een halve eeuw in de wereld van onderwijs en kinderopvang. Ons werkveld is breed: van kinderopvang tot en met het mbo. We schakelen soepel tussen alle niveaus in de organisatie – van bestuurstafel tot klaslokaal. Kansengelijkheid is voor ons altijd een belangrijke drijfveer geweest. Daarom ontwikkelen wij ook aanpakken en leermiddelen voor specifieke groepen, zoals nieuwkomers en kinderen met een stoornis of beperking. Dit alles doen wij zonder winstoogmerk, vanuit passie en een diepgevoelde maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Partners

Leuker.nu
Civas Onderwijs & Kinderopvang
Wakker Design
Lerarenacademie
Wildeboer Onderwijsadvies
Wij leren
Inspirify
AVS
Van Rooij Communicatie
Maak je eigen onderwijsboek
Over
 • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
 • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
 • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
 • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!