PO Management

Open menu
Thema's
Column header

Sámen leren: zo doe je dat

Goede nascholing heeft een positieve impact op de kennis, de vaardigheden en het gedrag van leerkrachten en is uiteindelijk gericht op het positief beïnvloeden van de ontwikkeling van leerlingen. Maar hoe motiveer je leerkrachten om met hun professionalisering aan de slag te gaan wanneer de werkdruk al zo hoog is?

Literatuuronderzoek van de Universiteit van Gent* laat het belang zien van het samen met collega’s deelnemen aan professionalisering. Het onderzoek benoemt 9 sleutelkenmerken:

 1. Maak de vertaalslag naar de inhouden die leerlingen moeten leren.
 2. Focus op (vak)didactiek: hoe leren leerlingen en hoe stem je daarop af?
 3. Koppel wetenschappelijk onderbouwde inzichten aan de ontwikkeldoelen van leerkrachten en de context en doelen van de school.
 4. Sluit aan op interesses, zorgen en doelen van leerkrachten en laat hen zelf sturing geven aan het professionaliseringsproces dat ze doorlopen.
 5. Geef voldoende tijd zodat het geleerde beklijft: zorg voor langere trajecten van minstens 20 contacturen, coaching en ondersteuning.
 6. Doe het samen: onderlinge interactie, samenwerking, overleg en feedback tussen collega’s zorgt voor een krachtige vorm van professioneel leren.
 7. Organiseer het leren in de school en maak de koppeling naar de dagelijkse werkomgeving en praktijk in de klas.
 8. Faciliteer actief en interactief leren. Geef de kans om het geleerde uit te proberen in de klas en laat daarop actief reflecteren.
 9. Zorg voor feedback en terugkoppeling van goede kwaliteit door de trainer.

 

HOE DOE JE DAT DAN?

Maak een combinatie van verschillende leervormen. Laat de studiedag voorbereiden met e-learning of vakliteratuur. Zo bouwt elk teamlid de eigen kennis op en kun je tijdens de studiedag meer tijd besteden aan het doorgronden én het delen van kennis en vaardigheden tussen collega’s. Laat het geleerde uitproberen in de lespraktijk en kom daarna weer bij elkaar. Nu is het tijd voor reflectie: werkt het? Wat kunnen we nog meer doen? Wat willen we nog leren? En hoe borgen we het geleerde in de praktijk?

E-learning is daarbij een goede voedingsbron voor het samen leren. Door je voorkennis te activeren en al grondige kennis op te doen wordt verdiepen leuker! Zo ken ik een mooi voorbeeld van een groep leerkrachten die elk dezelfde e-learningcursus hadden gevolgd over instructiegedrag. De onderbouwing en de begeleidende video's maakten zoveel los in de groep, dat ze de cursus samen nogmaals grondig hebben doorgespit, in de praktijk gebracht hebben en samen hebben geëvalueerd. Een prachtige invulling van het ‘leren op de werkplek’-principe.

Het mooie van e-learning is dat het een goede voedingsbron is voor al dat leren. Een belangrijke basis voor het bouwen van een lerende organisatie!

* Merchie, E., Tuytens, M., Devos, G., & Vanderlinde, R. (2016). Hoe kan je de impact van professionalisering voor leraren in kaart brengen? Universiteit Gent: Departement Onderwijs en Vorming.

Deze column is geschreven door
Profiel
Klaas Bellinga, E-learning Wizard BV

Klaas Bellinga is directeur van E-learning Wizard. Hij adviseert scholen en besturen over nascholing en de implementatie van e-learning en blended learning. E-learning Wizard biedt met de Lerarenacademie een complete e-learningacademie aan waarmee besturen invulling kunnen geven aan nascholing van leerkrachten, ib'ers en schooldirecteuren.

Partners

Leuker.nu
Civas Onderwijs & Kinderopvang
Wakker Design
Lerarenacademie
Wildeboer Onderwijsadvies
Wij leren
Inspirify
AVS
Van Rooij Communicatie
Maak je eigen onderwijsboek
Over
 • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
 • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
 • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
 • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!