PO Management

Open menu
Thema's
Management
CAO PO
CAO PO

De leden van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) hebben leiderschap getoond door in te stemmen met een akkoord dat de eigen belangen op korte termijn tijdelijk ondergeschikt maakt aan de langetermijnbelangen van de sector primair onderwijs.

Dit geeft blijk van een moreel kompas en hogere-orde-denken van de schoolleiders en toont krachtig en inspirerend leiderschap. Iets waar Petra van Haren, voorzitter van de AVS, trots op is.

Lees verderRedactie PO Management
Schoolleiders over het lerarentekort
Schoolleiders over het lerarentekort

De kranten staan er vol van: het nijpende lerarentekort in het basisschoolonderwijs. Door een hoge werkdruk en minder animo voor een loopbaan in het primair onderwijs, daalt het aandeel goede vakmensen. Hoe gaan schoolleiders om met dit probleem? We vroegen vier basisschooldirecteuren: hoe los je het lerarentekort op de korte termijn op?

Lees verderRedactie PO Management
Help! Onze school gaat sluiten!
Help! Onze school gaat sluiten!

Heb je nét met vereende krachten een zwakke school er weer bovenop geholpen, wordt hij gesloten! Wat nu? Hoe gaat een sluiting in zijn werk? Hoe pak je het zorgvuldig aan? Wat kun je leren van ervaringen elders? Annemiek van Oosten en Jacobien Kleijweg legden hun ervaringen vast in een boek.

Lees verderRedactie PO Management
Zijn onze leerkrachten niet innovatief genoeg?
Zijn onze leerkrachten niet innovatief genoeg?

Te druk, te weinig betaald: dat zijn de kreten die we uit het basisonderwijs horen. Maar het echte probleem is de slaafsheid van de docenten zelf, die klakkeloos alle regels en protocollen volgen. Dat stelt premasterstudent Onderwijswetenschappen en leerkracht Dirk van den Hoven. Hij vindt dat leerkrachten niet innovatief en speels bezig zijn met het onderwijs.

Een mooie stelling om voor te leggen aan vier basisschooldirecteuren.

Lees verderRedactie PO Management
Coachend leiderschap is een reis
Coachend leiderschap is een reis

Organisatieontwikkeling en persoonlijk leiderschap: in de drukke schoolpraktijk van alledag zullen veel schoolleiders denken hier geen tijd voor te hebben. Maar juist door er tijd voor te máken, ontstaat vervolgens ruimte om het anders te doen. Om het team middels coachend leiderschap te ontwikkelen, om samen te komen tot een gemeenschap waarin ontwikkeling en leren centraal staan.

Dat is de boodschap van het boek Op SAMI-expeditie in Onderwijsland van auteur Servaas Klute. Schoolleider Jan Buis ging met zijn team mee op expeditie en vertelt over de positieve ontwikkeling die zij doormaakten.

Lees verderRedactie PO Management
Besturen bereiden zich samen voor op de AVG
Besturen bereiden zich samen voor op de AVG

De privacyregels gaan strenger worden. Vanaf 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Wat gaat dat precies betekenen voor scholen en hun besturen? Op Voorne-Putten laten alle po-besturen zich hierover gezamenlijk informeren en waar nodig bijscholen.

Lees verderRedactie PO Management
Onderweg naar kindgericht onderwijs
Onderweg naar kindgericht onderwijs

Werk maken van kindgericht onderwijs biedt kansen voor een lerend team. De basis voor die samenwerking moet vooral worden gevonden in het primaire proces bij elk van de teamleden. Door samenwerking en het durven doorbreken van vertrouwde routines kunnen leraren en leerlingen hun eigen successen realiseren.

Dit artikel is geschreven door Dolf Janson als onderdeel van een serie artikelen over kindgericht onderwijs in samenwerking met Wij-Leren.nl.

Lees verderMachiel Karels
Staken we alleen voor het geld?
Staken we alleen voor het geld?

Afgelopen oktober (2017) vond er een landelijke staking plaats onder basisschoolleraren. De belangrijkste reden is een financiële: het grote salarisverschil vergeleken met leraren in het vo.

We legden vier basisschooldirecteuren daarom de volgende stelling voor:
leraren in het basisonderwijs moeten niet alleen voor het geld staken!

Lees verderRedactie PO Management

Partners

Leuker.nu
Civas Onderwijs & Kinderopvang
Wakker Design
Lerarenacademie
Wildeboer Onderwijsadvies
Wij leren
Inspirify
AVS
Van Rooij Communicatie
Maak je eigen onderwijsboek
Over
  • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
  • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
  • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
  • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!