PO Management

Open menu
Thema's
Management
Nieuwe CAO PO
Nieuwe CAO PO

Op 11 december 2019 heeft de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) samen met AOb, CNV Onderwijs, FvOv en de PO-Raad een onderhandelaarsakkoord afgesloten. In de cao is een generieke salarisverhoging van 4,5% afgesloten en zijn nieuwe salarisschalen opgenomen voor adjunct-directeuren en directeuren in het primair onderwijs. 

Lees verderRedactie PO Management
Zo verbeter je de teamvitaliteit!
Zo verbeter je de teamvitaliteit!

Wilt u als schooldirecteur handvatten krijgen om uw team een duurzame, positieve ‘push’ te geven? Onlangs verscheen het boek Geheimen van de managementboemerang. In dit artikel vertelt auteur Harm Krol wat deze boemerang inhoudt. Zijn boek heeft als doel om o.a. schooldirecteuren te inspireren met verbindend management hun organisatie te ontwikkelen tot een duurzaam vitale en energieke organisatie.

Lees verderRedactie PO Management
Goede begeleiding van zij-instromers
Goede begeleiding van zij-instromers

Zij-instromers brengen vaak een eigen cultuur en expertise met zich mee. Volgens Karin van Wolferen, teammanager bij HCO (onderdeel van Bazalt Groep), kunnen zij dankzij een frisse kijk van buitenaf schoolteams optimaal versterken. De meeste zij-instromers geven er echter ook blijk van veel behoefte te hebben aan het snel aanleren van de juiste skills, vaardigheden waarop ze in hun oude beroep niet werden aangesproken.

Bazalt Groep begeleidt en coacht zij-instromers bij hun transitie naar onderwijsprofessionals, zodat zij niet vroegtijdig afhaken.

Lees verderRedactie PO Management
Burnout Bullshit
Burnout Bullshit

Veel onderwijsprofessionals lopen vast door een continue hoge werkdruk. Het team van Burnout Bullshit pakt burn-outklachten doeltreffend aan met een praktische methode. Niet oeverloos praten, maar zaken opruimen zodat er ruimte ontstaat om weer de eigen regie te nemen.

Lees verderRedactie PO Management
Route naar onderwijs voor kansrijke mensen
Route naar onderwijs voor kansrijke mensen

Regionaal Transfercentrum Transvita werd vijf jaar geleden opgericht als initiatief om leerkrachten te behouden voor de arbeidsmarkt. Die markt is anno 2019 essentieel veranderd: dreigden leerkrachten voorheen boventallig te worden, inmiddels tekent zich een tekort aan vakmensen in het onderwijs af. 

Onze kernactiviteit is het organiseren van vervangingen’, aldus Marcel Hermens, Senior Coördinator Talentenpool. ‘Zo’n vijf jaar geleden hadden we te maken met een krimp in leerlingenaantallen en dreigden leerkrachten boventallig te worden. Wij besloten een invalpool op te zetten die we de naam ‘Talentenpool’ gaven.’

Lees verderRedactie PO Management
Schoolleiders over het Schoolleidersregister
Schoolleiders over het Schoolleidersregister

Sinds vorig jaar moet je als schoolleider als vakbekwaam geregistreerd staan bij het schoolleidersregister. Zinvol? Leidt het schoolleidersregister tot beter onderwijs? Of is het de zoveelste papieren tijger? Hoe oordelen schoolleiders over het register?

Lees verderRedactie PO Management
Vakleerkracht zet school in beweging
Vakleerkracht zet school in beweging

Goed bewegingsonderwijs voor alle kinderen. Werkdrukverlaging voor de groepsleerkracht. Meer tijd voor scholing of begeleiding. De oplossing voor het lerarentekort. Utopie of werkelijkheid? Arjan Baak, interim-bestuurder en bewegingsdocent, startte zes jaar geleden met In Opbouw, een detacheerder van vakdocenten bewegingsonderwijs voor het primair onderwijs. ‘De mogelijkheden zijn echt legio.’

Lees verderRedactie PO Management
Werkdrukgeld naar extra handen
Werkdrukgeld naar extra handen

De werkdrukgelden in het primair onderwijs gaan vooral naar extra (vak)leerkrachten en onderwijsassistenten. Schoolleiders zijn tevreden over het akkoord, al zien velen het als een druppel op de gloeiende plaat. Het kabinet stelt daarom vanaf komend schooljaar al extra middelen beschikbaar.

Ruim een jaar geleden hebben de onderwijsvakbonden, waaronder de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), met de PO-Raad en het kabinet een werkdrukakkoord afgesloten. Hierin is afgesproken dat scholen structureel 237 miljoen euro per jaar krijgen; vanaf schooljaar 2021/2022 loopt dit bedrag op tot 430 miljoen. Onlangs maakte minister Slob bekend dat vanaf volgend schooljaar al 333 miljoen euro beschikbaar komt. Het bedrag per leerling stijgt hierdoor van € 155,55 naar € 220,08.

Lees verderRedactie PO Management

Partners

Leuker.nu
Civas Onderwijs & Kinderopvang
Wakker Design
Lerarenacademie
Wildeboer Onderwijsadvies
Wij leren
Inspirify
AVS
Van Rooij Communicatie
Maak je eigen onderwijsboek
Over
  • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
  • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
  • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
  • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!