PO Management

Open menu
Thema's
Slim!

Informeel leren

De schoolleider aan zet!
Christian van den Brekel

In dit boek tips en praktische handreikingen om het informeel leren als schoolleider in de dagelijkse praktijk optimaal te kunnen benutten.

Recensie

Voor de professionalisering van schoolleiders is de koppeling met de praktijk van het leidinggeven een belangrijke voorwaarde: werken aan vernieuwing of verbetering in de school en bewust reflecteren op ervaringen in het werk zijn bij uitstek manieren van informeel leren die tegemoetkomen aan de behoefte van schoolleiders.

Theorie is nodig om zaken inzichtelijk te krijgen en te kunnen begrijpen, maar een belangrijk leereffect zit in de internalisatie van opgedane ervaringen gekoppeld aan (zelf)reflectie. Daarnaast geeft het boek een tiental handzame tips en praktische handreikingen om het informeel leren als schoolleider in de dagelijkse praktijk optimaal te kunnen benutten. In het boek komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Welke soorten en vormen van informeel leren kennen we en hoe verhoudt zich dit tot de professionaliseringsthema’s en competenties van de schoolleider?
  • Hoe profiteert de schoolorganisatie van het informeel leren van de schoolleider?
  • Wat is de relatie tussen informeel leren en de vier typen schoolleiders – en welk type ben jij?
  • Wat is een efficiënte leeromgeving voor schoolleiders?
  • Hoe kun je als schoolleider het informeel leren ook binnen het team bevorderen en werken aan een lerende cultuur?

Recensie NBD Biblion

Graag plaatsen wij hier ook de recensie van NBD Biblion:

"Een verhelderend boek over informeel leren in het onderwijs. Het boek is gericht op schoolleiders en behandelt hoe zij informeel leren en hoe de schoolorganisatie daarvan profiteert en er een lerende cultuur ontstaat.

Onder informeel leren valt het ervaringsleren, zelfsturend leren, on-the-job leren, mentoring, systematisch reflecteren en leren van elkaar.

Daarnaast geeft het boek een tiental handzame tips en praktische handreikingen om het informeel leren als schoolleider in de dagelijkse praktijk optimaal te kunnen benutten.

Nuchter en toegankelijk geschreven. Voor lezers met speciale interesse in het onderwerp. Met illustraties, schema's en tabellen."

 

Deze recensie is geschreven door
Redactie PO Management
Redactie PO Management, PO Management

De redactie van PO Management bestaat uit onderwijsjournalisten en schrijft artikelen voor het bookmagazine en voor de website. Scholen en schoolbesturen kunnen tips voor de inhoud mailen naar info@pomanagement.nl.

Partners

Leuker.nu
Civas Onderwijs & Kinderopvang
Wakker Design
Lerarenacademie
Wildeboer Onderwijsadvies
Wij leren
Inspirify
AVS
Van Rooij Communicatie
Maak je eigen onderwijsboek
Over
  • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
  • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
  • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
  • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!