PO Management

Open menu
Thema's
Slim!

Minder veranderen, meer verbeteren

Leiders met impact
Viviane Robinson

Veranderingen in scholen leiden niet automatisch tot verbeteringen. In dit boek stelt Viviane Robinson een ambitieus doel: het onderwijs en de leerresultaten verbeteren door minder te veranderen.

Recensie

Minder veranderen, meer verbeteren

Veranderingen in scholen leiden niet automatisch tot verbeteringen. In dit boek stelt Viviane Robinson een ambitieus doel: het onderwijs en de leerresultaten verbeteren door minder te veranderen.

Veel schoolleiders geven leiding aan een verandering door een probleem waar te nemen, een oplossing te kiezen, en vervolgens een verandertraject te (laten) implementeren. De bypass-methode noemt Robinson dat. Zij kiest liever voor de engagement-methode. Daarbij zijn de waarden en overtuigingen van de leraren het vertrekpunt. Schoolleiders ontwikkelen inzicht in de mogelijke weerstand tegen voorgestelde veranderingen en praten daar met leraren over. Samen beoordelen ze dan of het veranderplan tot verbetering kan leiden. Het draait dus niet om de invoering van veranderplannen, maar om de integratie ervan in de bestaande (complexe) werkpraktijk.

Dit boek beantwoordt een aantal herkenbare vragen: 

  • Hoe maak je duidelijk dat je niet tevreden bent met de huidige gang van zaken zonder mensen te ontmoedigen?
  • Hoe leid je de zoektocht naar een betere aanpak als anderen een heel ander beeld hebben van wat ‘beter’ is?
  • Hoe kom je er samen met je team achter of de voorgestelde alternatieven daadwerkelijk zullen leiden tot de gewenste verbetering? De vier fasen van de engagement-methode die Robinson beschrijft, bieden een heldere structuur om leiding te geven aan verbetering.

 

'Leidinggeven aan verandering' is een veelgehoorde uitspraak in het onderwijs. Dit boek laat zien hoe je niet alleen verandert, maar vooral verbetert: door samen met je team de bestaande werkwijzen te doorgronden en vervolgens de gewenste verbetering te implementeren. Doen!

Bert Wille – Schoolleider bij Alberoscholen

Deze recensie is geschreven door
Sabine Kokee
Sabine Kokee, Leuker.nu

Sabine Kokee richt zich als directeur/uitgever met uitgeverij Leuker.nu op het maken van uitgaven voor professionals in het onderwijs, met name voor leerkrachten en directeuren in het basisonderwijs. Sabine is de uitgever van PO Management.

Partners

AVS
Blink
Civas Onderwijs & Kinderopvang
Inspirify
Leuker.nu
Maak je eigen onderwijsboek
Van Rooij Communicatie
Wakker Design
Wildeboer Onderwijsadvies
Wij Leren
Over
  • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
  • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
  • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
  • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!