PO Management

Open menu
Thema's
Slim!

Professionele cultuur in ontwikkeling

Lerend leven als uitdaging in het onderwijs
Spier ten Doesschate & Gerard van den Hoven

In het Nederlandse onderwijs wordt veel gepraat over de ontwikkeling van een professionele cultuur en een lerende organisatie. Heb je beide nodig om je school te ontwikkelen? En hoe breng je die twee bij elkaar? Dat leest u in dit boek dat schoolleiders, bestuurders en toezichthouders handvatten geeft voor het werken aan een professionele cultuur vanuit een duidelijke visie op samen leren.

Recensie

Professionele cultuur in ontwikkeling, lerend leven als uitdaging voor het onderwijs…!

In het Nederlandse onderwijs wordt veel gepraat over de ontwikkeling van een professionele cultuur en een lerende organisatie. Heb je beide nodig om je school te ontwikkelen? En hoe breng je die twee bij elkaar? Dat leest u in dit boek dat schoolleiders, bestuurders en toezichthouders handvatten geeft voor het werken aan een professionele cultuur vanuit een duidelijke visie op samen leren.

In een lerende organisatie is iedere medewerker gericht op leren. Het resultaat daarvan is dat de organisatie als geheel ook leert en het onderwijs steeds beter wordt. Maar dit houdt alleen stand in een professionele cultuur. Dit boek reikt de taal aan om met het team het gesprek te voeren over het ontwikkelingstraject van een traditionele uitvoeringsorganisatie richting een moderne, flexibele organisatie en dat proces op gang te brengen en te houden.

Dit boek maakt de lezer wegwijs in het gedachtegoed van auteurs als Peter Senge, Mathieu Weggeman en Frederic Laloux over het ontwikkelen van een professionele cultuur en een lerende organisatie.

Gebruiksboek voor schoolleiders

Professionele cultuur in ontwikkeling geeft antwoord op de volgende vragen:

  • Waarom zouden we onze school ontwikkelen tot een moderne lerende arbeidsorganisatie?
  • Wat wordt verstaan onder een professionele cultuur in een lerende organisatie?
  • Hoe ziet een professionele cultuur binnen een onderwijsorganisatie eruit?
  • Wat is de rol van de schoolleider?
  • Welke aanpak kies ik en wat zijn dan de vuistregels?

De auteurs schetsen een aanpak om aan de slag te gaan met het eigen schoolteam en reiken tools om aan om zeven veelvoorkomende stagnaties op te lossen. Dat maakt dit een echt gebruiksboek voor schoolleiders.

Over de auteurs

Drs. Spier ten Doesschate en drs. Gerard H. van den Hoven zijn beiden lange tijd verbonden geweest aan het APS, een nationaal en internationaal opererende consultancyfirma. Spier werkte er als senior consultant en Gerard was bijna 20 jaar de directeur-bestuurder. In dit boek leggen ze hun ervaring als adviseurs en begeleiders van cultuur- en organisatieontwikkeling van scholen, kindercentra en educatieve instellingen naast wetenschappelijke inzichten over professionele cultuur in een lerende organisatie.

Deze recensie is geschreven door
Redactie PO Management
Redactie PO Management, PO Management

De redactie van PO Management bestaat uit onderwijsjournalisten en schrijft artikelen voor het bookmagazine en voor de website. Scholen en schoolbesturen kunnen tips voor de inhoud mailen naar info@pomanagement.nl.

Partners

AVS
Blink
Civas Onderwijs & Kinderopvang
Inspirify
Leuker.nu
Maak je eigen onderwijsboek
Van Rooij Communicatie
Wakker Design
Wildeboer Onderwijsadvies
Wij Leren
Over
  • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
  • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
  • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
  • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!