PO Management

Open menu
Thema's
Slim!

De impact van Leren zichtbaar maken

Het bewijs in kaart gebracht
John Hattie

De impact van Leren zichtbaar maken van John Hattie bevat het resultaat van onderzoek waarbij miljoenen leraren en leerlingen betrokken waren en dat gebaseerd is op de synthese van meer dan 800 meta-analyses.

Deze synthese wordt ingezet om een leermodel vorm te geven dat het leren en lesgeven zichtbaar maakt. Het brengt leraargericht onderwijs en leerlinggericht leren samen.

Recensie

Leraargericht onderwijs en leerlinggericht leren

De impact van Leren zichtbaar maken brengt leraargericht onderwijs en leerlinggericht leren samen door een antwoord te formuleren op de vragen:

  • Hoe maak je leren tot een expliciet en uitdagend doel?
  • Wat zijn de leerintenties en succescriteria? En kennen  leraren en leerlingen die?
  • Weten leraren en leerlingen wanneer het doel bereikt is?
  • Hoe kies je doelbewust activiteiten?
  • Hoe is het feedbackmodel van Hattie opgebouwd? 
  • Hoe kun je het engagement van leraren en leerlingen verhogen om te komen tot leren?
  • Hoe bouw je als leraar aan kennis bij je leerlingen? Van oppervlakkig tot grondige en conceptuele kennis?
  • Hoe creëer je als schoolleider een omgeving waar leraren kunnen praten over hun lesgeven?

Bouwstenen

In dit boek krijg je op zes domeinen verschillende bouwstenen die je kunnen helpen om een antwoord te vinden op de vraag: Wat heeft al dan niet een positieve impact op de leerprestaties van mijn leerlingen?

De impact van leren zichtbaar maken zet leraren, schoolleiders en andere onderwijsbetrokkenen aan om stil te staan bij de eigen onderwijspraktijk, doordachte keuzes te maken, de leerprestaties van elke leerling te verbeteren en om vanuit de eigen onderwijscontext te kiezen voor wat het beste werkt.

Het boek bevat de meest actuele onderzoeksresultaten van Leren zichtbaar maken.

Deze recensie is geschreven door
Redactie PO Management
Redactie PO Management, PO Management

De redactie van PO Management bestaat uit onderwijsjournalisten en schrijft artikelen voor het bookmagazine en voor de website. Scholen en schoolbesturen kunnen tips voor de inhoud mailen naar info@pomanagement.nl.

Partners

Inspirify
Leuker.nu
Bazalt
RPCZ
HCO
E-learning Wizard
Wakker Design
Lerarenacademie
Wildeboer Onderwijsadvies
Over
 • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
 • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
 • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
 • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!