PO Management

Open menu
Thema's
Slim!

Samen werken aan leren en opvoeden

Basisboek over ouders en school
Ron Oostdam en Peter de Vries

Scholen krijgen steeds meer aandacht voor de samenwerking met ouders. Ook de overheid en lerarenopleidingen hebben hier steeds meer belangstelling voor. Onderzoek toont immers aan dat een goede pedagogische én didactische samenwerking met ouders tot beter onderwijs leidt en positieve effecten heeft op de leerresultaten. 

Samen werken aan leren en opvoeden biedt een overzicht van wat pedagogen, leraren en andere beroepsgroepen moeten weten om met ouders en hun kinderen te kunnen samenwerken.

Recensie

Voordelen goede samenwerking

Samen werken aan leren en opvoeden haakt in op de voordelen van een goede samenwerking tussen ouders en school, waarbij de focus ligt op het actief betrekken van ouders bij het onderwijsleerproces van hun kind op school. Het boek biedt concrete informatie en strategieën die een stap verder gaan dan de gebruikelijke communicatieaspecten rond ouderbetrokkenheid. Diverse deskundigen op het gebied van ouderbetrokkenheid geven een beel van wat er speelt op het gebied van onderzoek, inzichten en toepassingen bij het samenwerken met ouders in de beroepspraktijk.

De auteurs

Ron Oostdam is hoogleraar-onderzoeksdirecteur van het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam. Hij is daar tevens lector 'Maatwerk in leren en instructie'. Daarnaast is hij hoogleraar Onderwijsleerprocessen bij de afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam. Peter de Vries is consultant bij CPS 'Onderwijsontwikkeling en Advies' en erkend expert op het gebied van ouderbetrokkenheid. Hij is auteur van het 'Handboek ouders in de school'. 

Deze recensie is geschreven door
Redactie PO Management
Redactie PO Management, PO Management

De redactie van PO Management bestaat uit onderwijsjournalisten en schrijft artikelen voor het bookmagazine en voor de website. Scholen en schoolbesturen kunnen tips voor de inhoud mailen naar info@pomanagement.nl.

Partners

AVS
Blink
Civas Onderwijs & Kinderopvang
Inspirify
Leuker.nu
Maak je eigen onderwijsboek
Van Rooij Communicatie
Wakker Design
Wildeboer Onderwijsadvies
Wij Leren
Over
  • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
  • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
  • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
  • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!