PO Management

Open menu
Thema's
Agenda
Pica Onderwijscongres
18 september 2024

Tijdens dit congres zijn er keynotes van Paul Kirschner en Marald Mens. Daarnaast kun je verdiepende workshops volgen over bijvoorbeeld spellingsonderwijs, thematisch werken, TOS, rekenonderwijs, begrijpend lezen, EDI, autisme in de klas of De Ringaanpak.
Ga naar de website

Congres 'Leesbevordering in het po'
19 september 2024

Zet je leerlingen aan het lezen! Tijdens dit congres krijg je onder meer antwoord op de volgende vragen: Hoe ga je als leerkracht ‘ontlezing’ tegen? Hoe leid je leerlingen naar voor hen passende boeken? En welke methodes of methode-elementen vervang je door de inzet van kinderboeken?
Ga naar de website

Studiedag hoogbegaafdheid samenwerkingsverbanden
19 september 2024

Op 19 september 2024 organiseert het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid een gratis (!) studiedag over hoogbegaafdheid. Het programma sluit aan bij de thema’s van de multimediale brochures die het Kenniscentrum in 2024 heeft uitgebracht. Er zijn lezingen door de verschillende auteurs die aan de brochures hebben meegewerkt en er is gelegenheid tot uitwisseling op landelijk niveau in kleinere gesprekskringen die we organiseren. Voor wie Deze dag is speciaal bedoeld voor alle kartrekkers van de werkgroepen hoogbegaafdheid binnen de regionale samenwerkingsverbanden. Er is plaats voor maximaal 2 personen per samenwerkingsverband. Zo kan zowel de kartrekker vanuit het primair onderwijs als de kartrekker vanuit het voortgezet onderwijs van elk samenwerkingsverband deelnemen.
Ga naar de website

Autismecoach in het po
23 september 2024

Hoe coach en begeleid je leerlingen met autisme? Tijdens deze cursus ga je onder leiding van Suzanne Rouwhorst aan de slag met theorie en krijg je praktische handvatten om leerlingen met autisme en hun leerkrachten op jouw school te begeleiden: - Welke problemen in de informatieverwerking kunnen leerlingen met autisme ervaren? En welke aanpassingen kun je doen? - Hoe geef je psycho-educatie vorm aan leerlingen met autisme? En hoe betrek je ouders hierbij? - Consultatie in de klas - Hoe ondersteun je als autismecoach je collega's en hun leerlingen met autisme?
Ga naar de website

De intern begeleider als kwaliteitscoördinator
24 september 2024

De rol van de intern begeleider verandert. Je werkt steeds meer preventief. De focus ligt op het stimuleren en coördineren van de onderwijskwaliteit op school, in plaats van op zorg en ondersteuning. Als intern begeleider ben je werkzaam binnen drie domeinen: focus op leren, data en reflectie én ondersteuning en zorg. Deze drie domeinen zijn leidend in jouw werk als kwaliteitscoördinator. In deze opleiding komen de domeinen uitgebreid aan bod, zodat jij als intern begeleider nog meer grip krijgt op de kwaliteit van jullie onderwijs. Krijg in 1 jaar handvatten om jouw rol als kwaliteitscoördinator vorm te geven!
Ga naar de website

Opleiding tot ib'ers als kwaliteitscoördinator
24 september 2024

Geef vorm aan je rol tot intern begeleider als kwaliteitscoördinator! Krijg in 1 jaar handvatten om jouw rol als kwaliteitscoördinator vorm te geven! Tijdens tien interactieve contactdagen leer je alles over jouw rol tot intern begeleider als kwaliteitscoördintor in het primair onderwijs. Hiermee heb je voldoende kennis, inzicht en vaardigheden om je functie goed te kunnen vervullen. Je bent volledig toegerust om de verantwoordelijkheid te nemen over de onderwijszorg van jouw school. Deze editie van de tiendaagse start in september 2024. Vervolgens is er iedere maand 1 dag t/m juni 2025.
Ga naar de website

Partners

AVS
Blink
Civas Onderwijs & Kinderopvang
Inspirify
Leuker.nu
Maak je eigen onderwijsboek
Van Rooij Communicatie
Wakker Design
Wildeboer Onderwijsadvies
Wij Leren
Over
  • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
  • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
  • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
  • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!