Overblijven
Professionalisering overblijf
Professionalisering overblijf

Het overblijven op school goed regelen, is geen kinderspel. De scholingseis van de overheid stelt dat vijftig procent van de overblijfmedewerkers geschoold dient te zijn. Lastig, aangezien het overblijfteam vaak bestaat uit vrijwilligers, een team dus waarvan de samenstelling kan wisselen.

Hoe je het overblijven professioneel aanpakt, vertelt Ineke Renckens van Lunchen op School (LoS) en de Overblijf Academie.

Lees verderRedactie PO Management
Lunch TSO kan én moet gezonder
Lunch TSO kan én moet gezonder

Een witte boterham met hagelslag en een pakje zoet sap als lunch is nog maar al te vaak de dagelijkse praktijk bij de tussenschoolse opvang. Toch zijn er gelukkig steeds meer scholen die ouders en kinderen bewust willen maken dat het ook anders kan. Met het themacertificaat Voeding – onderdeel van het vignet Gezonde School – geef je als school het signaal dat gezond eten en drinken de norm is.

Lees verderRedactie PO Management
Succesvol overstappen naar een nieuwe TSO
Succesvol overstappen naar een nieuwe TSO

Stappenplan voor succesvol overstappen naar een nieuwe tso

Veel scholen zijn nu druk bezig met de inrichting van het nieuwe schooljaar. Een van de onderwerpen daarbij is de tussenschoolse opvang (tso). Denkt u erover de tso anders in te richten? Of samen te gaan werken met een externe aanbieder?

In het stappenplan ‘Succesvol overstappen naar een nieuwe tso’ vindt u een handig overzicht van waar u aan moet denken. Inclusief een tijdpad en tips van schoolleiders. 

Lees verderMonique van Deursen
De Lerende Overblijf Medewerker
De Lerende Overblijf Medewerker

Whitepaper over het tso-leertraject

Past de kwaliteit van de tussenschoolse opvang bij het beleid en het imago van uw school? Zijn uw overblijfmedewerkers zich bewust van de invloed van hun functioneren op de groep?

In deze whitepaper met als onderwerp ‘De Lerende Overblijf Medewerker’ leest u hoe overblijfteams in een tso-leertraject hun competenties kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld door observatie en coaching. Verder leest u over de resultaten bij een school die een tso-leertraject heeft doorlopen. 

Lees verderMonique van Deursen
Kwaliteit is belangrijker dan prijs
Kwaliteit is belangrijker dan prijs

De tso op obs De Winde in Nootdorp

Veel scholen gaan nu nadenken over de tussenschoolse opvang (tso) voor het komend schooljaar. Piet Zijlstra, directeur van obs De Winde in Nootdorp, stond vorig jaar voor die keuze. Hij vertelt over de afwegingen die hij heeft gemaakt om de kwaliteit van de overblijf weer op niveau te krijgen.

“Als school wil je ook de tussenschoolse opvang goed op orde hebben. Vooral voor de kinderen, want daar gaat het om. Dat bereik je met een heldere structuur, een goede aansturing en betrokken overblijfmedewerkers. Kwaliteit is veel belangrijker dan prijs.”

Lees verderMonique van Deursen
De blinde vlek in de opvang
De blinde vlek in de opvang

Wat bepaalt de kwaliteit van de tso? En kun je dat meten?

De tussenschoolse opvang (tso) valt buiten de Wet kinderopvang. Daarmee is het een vorm van informele opvang waarvoor andere kwaliteitseisen gelden dan voor de formele opvang bij bijvoorbeeld kinderdagverblijven of bso’s. Toch vinden scholen en ouders kwaliteit en professionalisering van de tso steeds belangrijker. Wat bepaalt de kwaliteit van de tso? En kun je dat meten?

Als ouders hun kind gebruik laten maken van de tussenschoolse opvang, dan willen ze dat het in goede handen is en met plezier overblijft. Overblijven is vrije tijd en dus is het belangrijk dat kinderen rustig kunnen eten en zich op hun eigen manier kunnen ontspannen, zodat ze zich weer op kunnen laden voor de middag. Toch hebben ouders tegenwoordig vaker vragen. Wat gebeurt er tussen de middag eigenlijk op school? Wie let er op mijn kind? Krijgt het de aandacht die het nodig heeft? Ineke Renckens van Stichting Lunchen op School (LoS) herkent deze vragen. “Natuurlijk leeft dat steeds meer bij ouders. En terecht. Ze geven wel de zorg uit handen van het allerbelangrijkste dat ze hebben: hun kind. Daarbij zijn ze afhankelijk van wat degene die de overblijf organiseert onder kwaliteit verstaat. Juist daarom is transparantie over hoe je kwaliteit biedt en borgt binnen de tso zo belangrijk.”

Lees verderMonique van Deursen
Continurooster ja of nee?
Continurooster ja of nee?

Whitepaper over de tussenschoolse opvang

Vroeger regelden scholen de overblijf meestal zelf met ouders van school. Maar nu meer ouders werken, groeit het aantal overblijvende kinderen en zijn er steeds minder ouders die kunnen of willen helpen bij het overblijven. Daar komt bij dat de aandacht voor professionalisering van de opvang toeneemt. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de overheidsrichtlijn dat ten minste de helft van de overblijfmedewerkers geschoold moet zijn. En uit de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), die verplicht is voor alle medewerkers.

Door deze ontwikkelingen kost het schooldirecties en -besturen steeds meer energie en moeite om zelf de overblijf goed, efficiënt en plezierig voor alle betrokkenen te organiseren. Zeker in een tijd waarin financiën en subsidies onder druk staan. Dan ligt ontevredenheid over de tussenschoolse opvang op de loer. De centrale vraag is: is er een verantwoord alternatief voor het continurooster als oplossing voor de tso, waarbij alle partijen - kinderen, leerkrachten en ouders - kwaliteit, plezier en ontspanning ervaren?

U vindt in deze whitepaper de volgende onderwerpen:

 • Inleiding
 • De context: invloeden op het overblijven
 • De feiten: resultaten onderzoek tussenschoolse opvang
 • De afweging: continurooster als oplossing voor tso of niet?
 • De financiën: wie betaalt de tussenschoolse opvang
 • Het alternatief: een professionele organisatie voor tussenschoolse opvang 
 • De ervaring: de Villa Novaschool in Utrecht
 • Het stappenplan: aan de slag

Deze whitepaper is bedoeld als handvat voor scholen om een weloverwogen keuze te maken bij het inrichten van hun tussenschoolse opvang.

Lees verderMonique van Deursen
Uitbesteden tso ontlast team
Uitbesteden tso ontlast team

TSO op de Villa Novaschool in Utrecht

In de multiculturele wijk West in Utrecht staat de Villa Novaschool. Een klein jaar geleden droeg de school de tussenschoolse opvang (tso) over aan Stichting Lunchen op School (LoS). 

Gerard Peelen, schoolleider, vertelt over zijn keuze en zijn ervaringen. En over zijn belangrijkste leermoment. 'Mijn team wordt ontlast van een tijdrovende taak'. 

Lees verderMonique van Deursen

Partners

Stienissen Media
Inspirify
Leuker.nu
Bazalt
RPCZ
HCO
E-learning Wizard
Wakker Design
Cadenza Highschool
Wildeboer Onderwijsadvies
Over
 • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
 • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
 • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
 • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!