PO Management

Open menu
Thema's
Slim!

Handboek vvto

Engels op de basisschool
Corda, Philipsen en de Graaf

Vroeg Engels groeit snel in het basisonderwijs, mede door nieuw overheidsbeleid. Veel scholen zijn enthousiast begonnen, maar hebben behoefte aan informatie en richtlijnen op school- en leerkrachtniveau om te zorgen voor doorontwikkeling en borging. Handboek vvto is het resultaat van een vruchtbare landelijke samenwerking tussen scholen, opleiders en onderzoekers, onder leiding van het Europees Platform. Het boek slaat een brug tussen wetenschappelijke kennis en good practices aan de ene kant en de behoeften van scholen aan de andere kant. Dat maakt het tot een uniek naslagwerk voor het gehele scholenveld, inclusief opleiding en nascholing.

Recensie

Handboek vvto bestaat uit drie delen:

 • Deel I bevat een overzicht van (inter)nationale en wetenschappelijke ontwikkelingen rond vvto.

 • Deel II werkt toe naar de praktijk. Het gaat in op didactiek, organisatie en effecten van vvto, curriculumopbouw en kwaliteitsbeleid.

 •  In deel III worden praktijkvoorbeelden gegeven en uitwerkingen van een aantal specifieke thema’s voor vvto, zoals differentiatie, dyslexie, excellentie en nieuwe media.

   

Voor wie

Handboek vvto is geschreven voor leerkrachten, schoolleiders, opleiders, studenten, beleidsmakers en iedereen die belangstelling heeft voor Engels in het basisonderwijs.

De auteurs

 • Alessandra Corda is opleidingsmanager cluster talen aan de Hogeschool van Amsterdam en projectleider van het Expertisecentrum mvt.

 • Karel Philipsen is directeur van EarlyBird.

 • Rick de Graaf is hoogleraar Tweetalig Onderwijs, Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Utrecht en lector Taaldidactiek Hogeschool InHolland.

 • Aan het boek werkten meer dan dertig experts en ervaringsdeskundigen mee.

 

Deze recensie is geschreven door
Redactie PO Management
Redactie PO Management, PO Management

De redactie van PO Management bestaat uit onderwijsjournalisten en schrijft artikelen voor het bookmagazine en voor de website. Scholen en schoolbesturen kunnen tips voor de inhoud mailen naar info@pomanagement.nl.

Partners

Inspirify
Leuker.nu
Bazalt
RPCZ
HCO
E-learning Wizard
Wakker Design
Lerarenacademie
Wildeboer Onderwijsadvies
Over
 • PO Management informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.
 • Het bookmagazine PO Management wordt in een oplage van 8.500 exemplaren in oktober en maart gratis verspreid op alle scholen in Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van PO Management.
 • Op deze website publiceert PO Management regelmatig nieuwe artikelen en via e-mailnieuwbrieven worden de artikelen elke maand onder de aandacht gebracht van de scholen.
 • PO Management is een uitgave van uitgeverij Leuker.nu.
Nieuwsbrief

Wilt u alles weten over schoolontwikkeling en professionalisering in het primair onderwijs? Meld u dan direct aan voor de PO Management nieuwsbrief!